آخرین خبرها, اخبار, اعلانات مهم, پرورش دهندگان ملکه و زنبور, مقالات نشریه

کرونا و امنیت بهداشتی جهان

صادق سهوانی خینی

اکنون خوشبختانه واکسن کرونا ساخته شده است و اغلب کشورها تزریق واکسن را شروع کرده‌اند ولی با این حال نگرانی از گونه‌های جهش یافته جدید احتمالی آینده هنوز پابرجاست

حدود 2 سال از شروع بیماری کرونا زمانی که از کشور چین شروع شد می‌گذرد. این بیماری مهلک ویروسی شاخک‌های خود را به تمامی کشورهای جهان رساند. شاید اکنون کشور عاری از ویروس نداشته باشیم. پس از آن گونه‌های جدید جهش یافته این ویروس کرونا دامنه نگرانی‌ها را افزایش داد و گونه جهش یافته انگلیسی، هندی، آفریقایی رخ نمایان کرد.
البته اکنون خوشبختانه واکسن آن ساخته شده است و اغلب کشورها تزریق واکسن را شروع کرده‌اند ولی با این حال نگرانی از گونه‌های جهش یافته جدید احتمالی آینده هنوز پابرجاست. روند این بیماری نشان می‌دهد که هیچ بعید نیست مثلا ویروس جهش یافته آمریکایی، کوبایی و یا آرژانتینی آن که بسیار هم فوتبال دوست است ظاهر شود.
این موضوع نشان می‌دهد که به رقم تهیه و تولید واکسن کرونا هنوز اطمینان صددرصدی و ایمنی کامل وجود ندارد و کارشناسان بهداشتی بر رعایت فاصله‌گذاری و استفاده از ماسک را حتی برای کسانی که تزریق واکسن انجام داده‌اند، تازه هیچ بعیدنیست که با این تجربه جهانی ویروس‌های مشابه جهش یافته و غیر جهشی در آینده ظاهر نشوند. به نظر می‌رسد به کمک تمامی کشورهای صلح‌طلب و صاحب‌نظران و دانشمندان دغدغه‌مند یک اجماع جهانی پیرامون جلوگیری از دست کاری ژنتیکی ویروسی، باکتریایی و میکروارگانیسم‌های دیگر باید تدوین شود و به کمک سازمان‌های بین المللی خطر اشاعه ویروس و هر عامل بیماری‌زا به حداقل برسد و گرنه هیچ بعید نیست برخی بخواهند آینده جهان را با جنگ‌های ویروسی خط و مشی‌های جدیدی را ترسیم کنند. این کمترین انتظاری است که پس از فروکش کردن این همه‌‌گیری از صاحب نظران و کارشناسان برای دست‌یابی به امنیت بهداشتی جهان می‌رود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید